پلن های کسب و کار

پلن های رایگان و ویژه

جهت سفارش پلن های زیر می بایست حداقل یک کسب و کار ثبت نمایید.
جهت ثبت کسب و کار اینجا را کلیک نمایید.
جهت مشاهده کسب و کارهای ثبت شده خود اینجا را کلیک نمایید.
از طریق دکمه (ارتقاء یا تمدید پلن ویژه) در صفحه لیست کسب و کارهای من در کنار هر کسب و کار می توانید پلن آنرا ارتقاء دهید.
پلن رایگان
0تومان رایگان
 • نمایش:  اولویت چهار
 • متن معرفی و اطلاعات تماس
 • عکس اصلی، لوگو، تصویر کاور
 • گالری کسب و کار:  5 عکس
 • لینک سایت، تلگرام، اینستاگرام
 • دریافت پیام و درخواست مشتریان
 • نردبان: هر 5 روز یک بار
 • امکان درج  4 محصول
 • لینک خرید محصول
 • امکان درج  4 پروژه
 • هر پروژه/محصول:  5 عکس

پلن برنزی
60هزار تومان شش ماهه
120 هزار تومان یکساله
 • نمایش:  بالاتر از رایگان
 • متن معرفی و اطلاعات تماس
 • عکس اصلی، لوگو، تصویر کاور
 • گالری کسب و کار:  5 عکس
 • لینک سایت، تلگرام، اینستاگرام
 • دریافت پیام و درخواست مشتریان
 • نردبان: هر 3 روز یک بار
 • امکان درج  30 محصول
 • لینک خرید محصول
 • امکان درج  10 پروژه
 • هر پروژه/محصول:  5 عکس

پلن نقره ای
120هزار تومان شش ماهه
240 هزار تومان یکساله
 • نمایش:  بالاتر از برنزی
 • متن معرفی و اطلاعات تماس
 • عکس اصلی، لوگو، تصویر کاور
 • گالری کسب و کار:  10 عکس
 • لینک سایت، تلگرام، اینستاگرام
 • دریافت پیام و درخواست مشتریان
 • نردبان: هر 2 روز یک بار
 • امکان درج  120 محصول
 • لینک خرید محصول
 • امکان درج  40 پروژه
 • هر پروژه/محصول:  10 عکس

پلن طلایی
240هزار تومان شش ماهه
480 هزار تومان یکساله
 • نمایش:  بالاتر از نقره ای
 • متن معرفی و اطلاعات تماس
 • عکس اصلی، لوگو، تصویر کاور
 • گالری کسب و کار:  20 عکس
 • لینک سایت، تلگرام، اینستاگرام
 • دریافت پیام و درخواست مشتریان
 • نردبان: روزی یک بار
 • امکان درج  300 محصول
 • لینک خرید محصول
 • امکان درج  100 پروژه
 • هر پروژه/محصول:  20 عکس